MARKNADSBOLAGET

Välkommen till Marknadsbolaget

Marknadsbolaget ”Privab Grossisterna AB” är den gemensamma organisationen som har till uppgift att utveckla och ge de bästa förutsättningarna till grossisterna som samverkar inom Privab.

Här sköts allt ifrån IT och data, centrala inköpsavtal, marknadsföring, ekonomi, centrala kunder, affärsområdesutveckling av MyWay och GottMix, kategori-butiks utveckling samt support.

Vi på marknadsbolaget har en gedigen erfarenhet och kunskap från att driva och utveckla snabbomsatta dagligvaruprodukter samt varumärken inom en tufft konkurrensutsatt marknad. Vi drivs av att göra goda affärer utifrån ett ”win-win” tillsammans med våra samarbetspartners och skapa nöjda kunder! Välkommen att höra av dig till oss!

Nedan finner du våra kontaktuppgifter.

Postadress:
Box 36099
400 13 Göteborg 
 

 

 

Besöksadress
Partihallarna 
Grönsaksgatan 3C
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: 08-410 250 30
Fax: 031-709 11 60
E-post: info@privab.se

 

 

Sebastian Björkman

IT Support

08 - 410 250 38

Sebastian.Bjorkman@privab.se

Julia Säleby

Ekonomiansvarig

0380 - 55 71 62

070 - 215 90 80

Julia.Saleby@privab.se

Jan Hofvander

Kundansvarig/Dollarstore

073 - 355 84 02

Jan.Hofvander@privab.se

Christina Bredberg

Kategoriansvarig Tobak, Nonfood och Affärsutveckling

070 - 735 06 88

Christina.Bredberg@privab.se

Göran Sandahl

Marknadsbolagschef/Inköpschef

08 - 410 250 18

070 - 891 88 09

Goran.Sandahl@privab.se

Wille Stenvall

Konceptutvecklare

073 - 841 06 79

Wille.Stenvall@privab.se

Susanne Lundqvist

Ansvarig artikelregister

08 - 410 250 37

070 - 985 28 88

Susanne.Lundqvist@privab.se

Johanna Adolfsson

KAM Rikskund

08 - 410 250 13

070 - 891 62 43

Johanna.Adolfsson@privab.se

Kerstin Jonsson

Akuellt Layout

070 - 495 82 31

kerstin@hagalundsform.se

Stefan Ragnarsson

Konceptstöd

070 - 675 96 88

Stefan.Ragnarsson@privab.se

Patrik Snäll

IT Chef

08 - 410 250 39

Patrik.Snall@privab.se

Kristofer Niklasson

Systemutveckling

08 - 410 250 36

Kristofer.Niklasson@privab.se

Susanne Rylander

Aktuellt ansvarig

08 - 410 250 09

073 - 382 97 05

Susanne.Rylander@privab.se

Gunilla Wedegård

Kategorikoordinator (Lösvikt)

08 - 410 250 19

gunilla.wedegard@privab.se

PA Melander

VD

08 - 410 250 34

070 - 025 85 62

pa.melander@privab.se

Therese Båth

Marknadskoordinator MyWay

08 - 410 250 33

076 - 32 48 450

Therese.Bath@privab.se