Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter

Insamling av information

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om Du väljer att betala med kreditkort, om Din betalning.
För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter, och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig, ber vi dig också att, lämna annan information som rör Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din webbläsare själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker vissa delar av Privab Grossisterna ABs eller dess dotterbolags webbplatser måste Din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. Du kan besöka övriga delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten av informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Användning av informationen

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag hanterar och använder den information som Du har lämnat för att kunna ge Dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss om du inte vill ha direktreklam, så förhindrar vi att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter Du har beställt och sparas inte hos oss för andra ändamål.

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig, annat än om det finns lagkrav eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.
Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Rättelse och insyn

Privab Grossisterna AB och dess dotterbolag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss:

Tel: 08 – 410 250 30

Postadress: Box 36099, 400 13 Göteborg

E-postadress: info@privab.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas till andra webbplatser, på våra webbplatser, kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.