MYWAY

Ditt kunnande + vårt sortiment = bättre lönsamhet

MyWay är ett butikskoncept som förenar styrkan i ett gemensamt varumärke och inköpskanaler med valfriheten hos dig som enskild butiksägare.

Genom att ansluta dig till MyWay får du tillgång till vårt breda sortiment och en rad förmåner, inklusive våra goda råd för att öka din lönsamhet. Samtidigt är vi måna om att du till hundra procent upplever att det är du själv som driver affärsverksamheten framåt. Vi vill inte detaljstyra dig eftersom vi är övertygade om att du känner din kundkrets och de lokala förutsättningar som finns just där du verkar. Däremot köper du dina varor från oss och följer konceptets kampanjer, vilket är ett effektivt sätt att skapa en god lönsamhet. Du får tillgång till attraktiva priser, butiksmaterial och dessutom har vi förmånliga avtal med en mängd serviceföretag som du får ta del av. Lönsamhet handlar om att minska kostnaderna och öka intäkterna, svårare (och lättare) än så är det inte. 

Med andra ord – ta vår hjälp att göra det på ditt sätt: do it your way – do it MyWay! 

Läs mer om MyWay här!